கண்டி மாநகர சபைஎங்களை தொடர்புCan't read the image? click here to refresh

Telephone No : 081-2222275 / Fax : 081-2225638 / Email : kandymcsec@gmail.com
விரைவு இணைப்புகள்

எங்களுடன் சேர்

  • Call 1919

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • Kandy Municipal Council,
  • Kandy, Sri Lanka.
  • +94 081 2222 275
  • +94 081 2225 638
  • kandymcsec@gmail.com