கண்டி மாநகர சபைதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Application for registration of suppliers for the year 2023

Application

Supply registration-2023

விரைவு இணைப்புகள்

எங்களுடன் சேர்

  • Call 1919

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • Kandy Municipal Council,
  • Kandy, Sri Lanka.
  • +94 081 2222 275
  • +94 081 2225 638
  • kandymcsec@gmail.com