கண்டி மாநகர சபைதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Payment Devices Frauds

English


Electronic Transaction Act

English


Computer Crimes Act

Sinhala

English


Citizen\'s Charter - Kandy Municipal Council

PDF file (15 MB)


Right to Information Act

Sinhala

Tamil

English


Municipal Councils Ordinance

PDF file (1.50 MB)

விரைவு இணைப்புகள்

எங்களுடன் சேர்

  • Call 1919

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • Kandy Municipal Council,
  • Kandy, Sri Lanka.
  • +94 081 2222 275
  • +94 081 2225 638
  • kandymcsec@gmail.com